Algemene header afbeelding

Waar ligt mijn verzuimprobleem?

Leestijd icoon

Occure

Klok icoon

Leestijd: 2 minuten

Deel dit artikel:

Ziekte en verzuim zijn verschillende dingen. Ziek zijn overkomt je, maar verzuimen is een keuze. Verzuim wordt dan ook veel meer bepaald door gedrag dan door ziekte. Elk verzuim boven 2, maximaal 3 procent, is beïnvloedbaar.

Om de ontwikkeling van uw ziekteverzuim en productiviteit goed te kunnen volgen is het van belang om enkele gemakkelijk meetbare verzuimindicatoren bij te houden en deze te vergelijken met de vooraf gestelde doelen of met het landelijk (branche) gemiddelde. Voor grotere bedrijven geldt dat deze indicatoren ook goed te meten zijn per afdeling en dus ook per afdeling vergeleken kunnen worden. Het is goed deze indicatoren regelmatig te bespreken met de verantwoordelijke leidinggevenden aan de hand van samen vastgestelde doelstellingen.

De volgende indicatoren komen in aanmerking:

  • het verzuimpercentage totaal (VP) en het verzuimpercentage met aftrek van gedeeltelijke reïntegratie en verzuim ten gevolge van zwangerschap (VP-);
  • de meldingsfrequentie (MF), als indicator voor het frequent korte ziekteverzuim;
  • de aard van de klachten;
  • de werkgerelateerde klachten (soort klacht, aantal gevallen en verzuimduur);
  • het verloop;
  • de leeftijdsopbouw van uw personeel.

Wilt u een diepere analyse van uw verzuimprobleem en/of een advies van de voor u beste oplossingsrichting, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. (Mail naar: info@occure.nl)