Algemene header afbeelding

Anita Meedendorp over de toegevoegde waarde van een POB

Leestijd icoon

Klok icoon

Leestijd:

Deel dit artikel:

Praktijkondersteuner bedrijfsarts Anita Meedendorp: “Wij zijn de verlengde arm van de bedrijfsarts.”

Anita Meedendorp is Praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB) bij Occure. Ze voert een groot deel van de gesprekken met zieke medewerkers, zodat de bedrijfsartsen zich kunnen concentreren op complexere zaken en meer consulten kunnen inplannen. Deze werkwijze biedt medewerkers meer tijd en aandacht tijdens hun herstel, wat een efficiënt reïntegratieproces bevordert.

Wat houdt het dagelijks werk van een POB in?

“Ik voer verzuim- en preventieve gesprekken met zieke en niet-zieke medewerkers. Het doel is om de situatie van de medewerker te begrijpen, te ondersteunen bij reïntegratie, en advies te geven aan zowel de medewerker als de leidinggevende. Daarbij werk ik natuurlijk binnen de kaders van de Wet verbetering Poortwachter (WvP). 

Ook ondersteun ik leidinggevenden bij de WvP-verplichtingen, bijvoorbeeld door te adviseren bij het opstellen van reïntegratieschema’s.”

Hoe verhoudt een POB zich tot de bedrijfsarts?

“Als POB voer ik gedelegeerde taken uit, maar altijd onder supervisie van een bedrijfsarts. Wij zijn als het ware de verlengde arm van de bedrijfsarts, waarbij regelmatig overleg plaatsvindt om casussen te bespreken en het proces soepel te laten verlopen. 

Hoewel ik zelfstandig werk, ligt de eindverantwoordelijkheid bij de bedrijfsarts, wat betekent dat hij of zij altijd op de hoogte is van wat ik doe. Dit vereist een nauwe samenwerking en een goed begrip van de taakverdeling.

Ik zorg ervoor dat altijd helder is voor klanten en medewerkers wat een POB wel en niet mag doen. Dit helpt misverstanden te voorkomen en zorgt voor een betere samenwerking met bedrijfsartsen en klanten.”

Hoe ben jij zelf POB geworden?

“Ik heb 20 jaar als IC-verpleegkundige gewerkt en daarna 10 jaar als leidinggevende in een verpleeghuis. Ik had destijds vaak contact met bedrijfsartsen en raakte geïnteresseerd in hun werk. Een bedrijfsarts die ik kende, attendeerde mij op de rol van POB en vroeg of ik interesse had. Ik vond het meteen een interessante kans en besloot ervoor te gaan. Later ben ik begonnen met de opleiding om me verder te specialiseren als praktijkondersteuner.”

Is het verplicht een specifieke opleiding te volgen om POB te worden?

“Ik heb zelf een opleiding gevolgd voor praktijkondersteuners, maar zeker niet iedere POB heeft dat gedaan. Op dit punt onderscheidt Occure zich ook van andere organisaties, die niet altijd dezelfde opleidingseisen stellen.

De opleiding biedt verdieping in de wettelijke richtlijnen en zorgt voor kennis van zaken, zoals de WvP en gesprekstechnieken. Het helpt mij om klanten beter te begeleiden en om mijn rol als praktijkondersteuner goed te vervullen.”

Hoe gebruikelijk is het inmiddels om met POB’ers te werken?

“Het inzetten van POB’ers wordt steeds gangbaarder, maar er is nog steeds een zekere terughoudendheid bij bedrijfsartsen die al wat langer in het vak zitten, die zijn gewend om alle werkzaamheden alleen uit te voeren. 

Voor klanten is de POB een minder formele en meer toegankelijke manier om in contact te komen met iemand die hen kan begeleiden. Zij kunnen de extra aandacht en het gemak waarmee ze met een POB kunnen communiceren over het algemeen erg goed waarderen.”

Waarom heeft Occure ervoor gekozen om met POB’ers te werken?

“Door bepaalde taken te delegeren aan POB’ers, kunnen we sneller werken en meer mensen helpen. Dit helpt bedrijven om te voldoen aan de wettelijke eisen rond ziekteverzuim en reïntegratie, en zorgt ervoor dat bedrijfsartsen zich kunnen richten op complexere zaken. Bovendien heeft de POB meer tijd voor individuele gevallen, wat het proces soepeler maakt.”

Wat wint een klant met deze werkwijze?

“Klanten winnen bovenal tijd en gemak omdat de POB een directe lijn biedt voor verzuimbegeleiding. Het kan ook financieel aantrekkelijk zijn, omdat het uurtarief van een POB lager ligt dan van een arts. En de POB heeft ook meer ruimte in haar agenda dan de tegenwoordig schaarse club bedrijfsartsen. Afspraken kunnen snel gemaakt worden en er is altijd voldoende aandacht voor de medewerkers en de organisatie. 

Dit alles maakt het reïntegratieproces minder stressvol en zorgt voor een soepelere communicatie. Door de laagdrempelige aanpak is er meer ruimte voor persoonlijk contact en ondersteuning.”


Elke Struiwig is arts bij Occure. Ze werkt graag samen met een POB in het algemeen – en Anita Meedendorp in het bijzonder:

De kwaliteit van praktijkondersteuners kan sterk uiteenlopen. Ik begrijp dat wanneer je iemand nog niet goed kent, of wanneer iemand net begint, bedrijfsartsen wellicht twijfelen of ze extra werk moeten verrichten om elkaar te leren kennen en op elkaar ingespeeld te raken. Echter, als je een goede POB hebt, goed kunt samenwerken en je precies weet wat je aan elkaar hebt, is het zeer prettig. Ik kan een deel van mijn werk delegeren en mij focussen op complexere casussen. Anita zorgt ervoor dat de klant en medewerker tijdig gezien en gehoord worden.

De samenwerking met Anita verloopt erg soepel. We hebben korte communicatielijnen, waardoor we snel kunnen schakelen, en ik heb er alle vertrouwen in dat Anita bij mij aanklopt wanneer ze me nodig heeft. Bovendien vind ik het verfrissend om op diverse manieren naar een casus te kijken. Door samen te brainstormen over een casus en gezamenlijk medewerkers te spreken, komen soms andere perspectieven naar boven. Dit houdt je scherp en voorkomt dat je tunnelvisie ontwikkelt. Bovendien stimuleren we elkaar om nieuwsgierig te blijven en blijven we onszelf ontwikkelen.”


Meer weten over de dienstverlening van Occure?

Onze (bedrijfs)artsen en adviseurs helpen je graag verder! Neem contact op!