Algemene header afbeelding

De rol van vertrouwen en verantwoordelijkheid bij re-integratie

Leestijd icoon

Klok icoon

Leestijd:

Deel dit artikel:

Vertrouwen en verantwoordelijkheid spelen niet alleen een grote rol in leiderschap, maar ook in het re-integratieproces. Wanneer een medewerker zich veilig voelt en de ruimte krijgt om zijn inbreng te leveren, voelt hij zich gedragen, verantwoordelijk en vaak ook gemotiveerder. Dat niet alleen de samenwerking maar ook de re-integratie dan soepeler verloopt is eigenlijk niet meer dan logisch. 

Lessen van De bijenherder

Het boek De bijenherder van Rini van Solingen brengt je waardevolle inzichten uit een gesprek tussen een opa en een kleinzoon. Inzichten die ons helpen in leiderschap en direct daaraan gerelateerd in re-integratieprocessen. 

Het verhaal draait om een kleinzoon die manager is van een ICT-team bij een supermarktketen. Hij is gefrustreerd omdat zijn teamleden geen beslissingen durven te nemen zonder zijn goedkeuring. In het verhaal bezoekt hij zijn opa, een voormalige schapenherder en imker. 

De opa legt uit dat de overstap van schapenherder naar imker in eerste instantie niet erg succesvol was. Hij moest zijn strategie aanpassen. Als schapenherder bepaalde hij alles voor de schapen, maar als imker moest hij er alleen voor zorgen dat de bijenkasten op de juiste plek stonden en op het juiste moment werden gesplitst. De opa vond het heel lastig dat er niks meer van hem werd verwacht. Sterker nog: zijn bemoeienis werkte juist averechts. Meer interfereren in het proces van de bijen betekende minder honing en minder opbrengst en op het moment dat hij zich met de bijen ging bemoeien en meer ging interfereren, werd er juist minder honing geproduceerd en had hij dus minder opbrengst.

De kleinzoon realiseert zich dat hij op het werk een vergelijkbare situatie in stand houdt. Hij durft onvoldoende op de kennis en kunde van zijn teamleden te vertrouwen. Hij geeft ze daardoor weinig verantwoordelijkheid, waardoor ze zijn goedkeuring blijven vragen. Zijn opa geeft hem met zijn ervaring belangrijke inzichten. De enige manier om zijn teamleden verantwoordelijkheid te laten nemen is door ze vertrouwen te geven.

Vertrouwen geven

Vertrouwen geef je door mensen de ruimte te bieden om hun kennis en kunde te laten zien. Dit inzicht komt overeen met wat Bas Kodden beschrijft in zijn boek Leidinggeven is omgekeerd opvoeden. Hij vergelijkt leiderschap met het opvoeden van kinderen, waarbij je geleidelijk aan meer ruimte geeft en minder stuurt.

Mogelijk herken jij de frustraties van de kleinzoon. De mens houdt van nature van controle. Ruimte geven en vertrouwen op de ander is loslaten van controle. Om dit te kunnen is onderling vertrouwen het allerbelangrijkste. Wanneer het niet lukt om los te laten, kan dat verschillende oorzaken hebben. Wellicht is het goed om ook na te denken over vertrouwen. 

Heb ik vertrouwen in hen? 

Zo ja: waarom laat ik ze dan niet vrijer? 

Zo nee: waar komt dit vandaan? 

Wat kan ik hierin doen? Wat kan mijn werknemer hierin doen? En wat kunnen we samen hierin doen?

Leren loslaten

Loslaten gaat vaak in fases. Als eerste is het belangrijk dat er een veilige werkomgeving is. Er moet immers eerst onderling vertrouwen zijn. Veilig betekent naast fysieke veiligheid ook mentale/sociale veiligheid. De werknemer moet jou als leidinggevende kunnen zien, kunnen vinden en weten dat hij bij je terecht kan.

De volgende stap is wederzijdse verwachtingen uitspreken. Wat verwacht jij van de werknemer – maar ook: wat verwacht hij of zij van jou? Zorg dat er duidelijkheid is over jullie samenwerking maar ook over de resultaten die je verwacht en waarom.

Als leidinggevende is het essentieel om eerst te faciliteren. Je zorgt dat medewerkers zich veilig voelen en het doel begrijpen. Als er problemen zijn, begin je met coachen en daag je het teamlid uit om zelf oplossingen te vinden. Pas als dit niet succesvol is, stuur je bij. 

Op deze manier krijgen medewerkers de ruimte om op hun eigen manier te werken, wat leidt tot trotser zijn op behaalde resultaten en meer plezier in het werk – de sleutel tot bevlogen medewerkers. En laat dat nou net een enorme invloed hebben op de duurzame inzetbaarheid en gezondheid van jouw team!

Bovendien wordt managen en leidinggeven een stuk makkelijker en leuker, omdat het doel is gesteld en de weg naar dat doel op verschillende manieren kan worden bewandeld. En er ontstaan vaak onverwachts nieuwe ideeën en daardoor betere resultaten! Waardoor je medewerkers ook gemotiveerd en bevlogen blijven. 

Vertrouwen en verantwoordelijkheid bij een re-integratie

Dezelfde principes gelden binnen een re-integratie. De (bedrijfs)arts stelt kaders vanuit de medische mogelijkheden en beperkingen die op dat moment aanwezig zijn. En de leidinggevende en medewerker gaan samen aan de slag met het re-integratieproces.

Samen aan de slag kan alleen als de basis goed is. Als er sprake is van duidelijkheid in wederzijdse verwachtingen en onderling vertrouwen. De artsen bij Occure zullen daarom in de gesprekken met leidinggevenden en werknemers altijd aandacht hebben voor deze beide belangrijke voorwaarden. Onze artsen nemen dus niet alleen hun belangrijke medische rol op zich maar stellen zich ook adequaat op als coach en adviseur.

In de spreekkamer motiveren we de medewerker aan de hand van de gegeven medische adviezen na te denken over zijn of haar eigen re-integratieplan. Hiermee stimuleren we de eigen verantwoordelijkheid en eigen regie in het re-integratietraject. De werknemer kan met zijn of haar eigen ideeën en de heldere terugkoppeling met duidelijke adviezen van onze arts heel gericht het concrete plan van aanpak met de leidinggevende maken. 

Doordat de medewerker op deze manier zelf het voortouw neemt, ontstaat een gevoel van vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid, control en loyaliteit. Dat draagt direct bij aan het welzijn en de gedrevenheid van de werknemer.

Het faciliteren van een veilige werkomgeving en het duidelijk uitzetten van het doel zijn dus cruciale primaire taken voor de leidinggevende. De bevlogen medewerkers verzorgen vervolgens de rest.

Meer weten over duurzaam reïntegreren?

Onze artsen en adviseurs helpen je graag verder! Neem contact op met Occure!