Algemene header afbeelding

Myrna Nelemans over het belang van casemanagement in reïntegratie

Leestijd icoon

Klok icoon

Leestijd:

Deel dit artikel:

Casemanager Myrna Nelemans: “Het bieden van begeleiding en advies met een duidelijk Plan van Aanpak draagt bij aan een soepele reïntegratie.” 

Myrna Nelemans slaat als casemanager een brug tussen bedrijfsartsen, werkgevers en werknemers. Haar passie voor het helpen van mensen en haar uitgebreide kennis van wet- en regelgeving maken haar een waardevolle schakel in het reïntegratieproces. 

Myrna, wat houdt de functie van casemanager precies in?

“Als casemanager ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van werkgevers en werknemers bij het reïntegratieproces. Ik houd mij voornamelijk bezig met het vertalen van adviezen van bedrijfsartsen naar praktische stappen die moeten worden genomen. 

Ook bied ik hulp bij het opstellen van verplichte documenten zoals het Plan van Aanpak en geef ik ondersteuning en advies aan werkgevers en werknemers gedurende het gehele verzuim- en preventieproces zodat het re-integratieproces soepel verloopt. 

Daarnaast vind ik het belangrijk om het eigenaarschap (terug) te brengen bij de werkgever. Door de leidinggevenden en de werkgever te ondersteunen in het hele verzuimproces en kennis over te dragen met bijvoorbeeld het houden van frequente verzuimgesprekken zullen zij in de toekomst medewerkers bovendien zelf beter kunnen ondersteunen.”

Waarom heeft Occure ervoor gekozen om casemanagers in te zetten?

“Sommige klanten hadden echt behoefte aan extra begeleiding. We zagen dat bepaalde bedrijven moeite hadden om te voldoen aan de wettelijke eisen rond ziekteverzuim en reïntegratie, wat leidde tot vertragingen en onnodige kosten. 

Maar er waren ook situaties waarin dossiers vastliepen, wat kon leiden tot langere reïntegratietrajecten of zelfs loonsancties van het UWV. Door casemanagers in te zetten, kunnen we met Occure bedrijven ondersteunen waar dat nodig is en zorgen dat reïntegratieprocessen soepel en efficiënt verlopen. 

Dat heeft voordelen voor de werkgever en de werknemer, ook op langere termijn. Vaak zie je dat als de leidinggevende er niet voor de medewerker is op het moment dat hij of zij uitvalt of dreigt uit te vallen, dat dit de relatie tussen beiden niet ten goede komt. Terwijl als je als leidinggevende er bent en de werknemer weet dat hij op de leidinggevende kan steunen op het moment dat hij of zij dat nodig heeft, dan zal de werknemer loyaal zijn naar de werkgever en bereid zijn een stapje extra voor de werkgever te zetten. De casemanager kan hier een belangrijke rol in spelen.”

Heeft iedere klant van Occure een casemanager?

“Een casemanager wordt alleen ingezet bij klanten die behoefte hebben aan extra begeleiding bij ziekteverzuim en reïntegratie. Wanneer bedrijven voldoende kennis en ervaring in huis hebben om het reïntegratieproces zelfstandig te beheren en daadwerkelijk prioriteit kunnen geven aan verzuimbegeleiding, hebben ze geen casemanager nodig. Bij Occure werken we met maatwerk. Kun je het zelf goed, ga dan vooral zo door. Heb je hulp nodig, dan ondersteunen wij met Occure de werkgever graag.

Bij kleinere bedrijven ontbreekt vaak de kennis of capaciteit om met langdurig ziekteverzuim om te gaan, omdat de HR-afdeling vaak maar uit één of twee mensen bestaat. Soms is de directeur ook zélf verantwoordelijk voor HR. Bij grotere bedrijven word ik ingezet als er te weinig capaciteit is op de HR-afdeling of als een dossier vastloopt en er behoefte is aan iemand die meer regie en structuur kan brengen.” 

Hoe draagt de casemanager bij aan een betere dienstverlening?

“De casemanager helpt vertragingen in het reïntegratieproces voorkomen en zorgt ervoor dat bedrijven voldoen aan de wettelijke eisen. Het komt voor dat leidinggevenden moeite hebben met de vertaling van een terugkoppeling naar de praktijk. Dit omdat de bedrijfsarts gebonden is aan de AVG-regelgeving en medisch beroepsgeheim. Als casemanager help ik met het vertalen van de terugkoppeling van de bedrijfsarts naar de praktijk. Doordat we korte lijntjes hebben met zowel de bedrijfsarts als het bedrijf kunnen we ook direct creatief meedenken bij aangepaste werkzaamheden.

Ook controleren we regelmatig de voortgang en begeleiden we bedrijven, zodat we problemen snel kunnen ontdekken en oplossen wanneer het reïntegratieproces vastloopt. 

Het is belangrijk dat we flexibel zijn en ons kunnen aanpassen aan wat elke klant nodig heeft. Dat draagt allemaal bij aan betere dienstverlening.”

Wat is het grootste voordeel van het inzetten van een casemanager voor de klant?

“De grootste winst voor een klant is tijd en gemak en toevoegen van kennis waar dat (nog) ontbreekt. Het omgaan met ziekteverzuim kan namelijk best een complex en tijdrovend proces zijn. Als casemanager help ik om dit proces te stroomlijnen door begeleiding en advies te bieden en een duidelijk Plan van Aanpak, zodat werkgevers weten wat ze moeten doen en wanneer. Zo kom je nooit stil te staan. 

Op menselijk vlak heb ik vaak meer tijd en aandacht voor de medewerker. Waardoor medewerkers zich gezien voelen, wat op kortere termijn zal bijdragen aan het herstel en op langere termijn aan de relatie tussen medewerker en werkgever. Bovendien kan ik als neutrale partij optreden in situaties waarin de relatie tussen werkgevers en werknemers gespannen is. Ik ben een luisterend oor en een bron van advies voor beide partijen.”

Meer weten over de dienstverlening van Occure?

Onze (bedrijfs)artsen en adviseurs helpen je graag verder! Neem contact op!