Algemene header afbeelding

Kosten van mijn verzuim

Leestijd icoon

Occure

Klok icoon

Leestijd: 3 minuten

Deel dit artikel:

Ziekte en verzuim zijn verschillende dingen. Ziek zijn overkomt je, maar verzuimen is een keuze. Verzuim wordt dan ook veel meer bepaald door gedrag dan door ziekte. Elk verzuim boven 2, maximaal 3 procent, is beïnvloedbaar.

Verzuim brengt ook hoge kosten met zich mee. Het kan erg lonend zijn om te werken aan een structureel lager verzuim. Zeker wanneer het economisch wat minder gaat, is het goed om door een dalend verzuim wat meer armslag te hebben.

Welke soorten kosten hangen samen met verzuim?

Behalve de directe loonkosten zijn er nog heel wat meer kosten die zorgen dat ieder verzuim een dure zaak is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan werk dat blijft liggen of vervangers met een lagere productiviteit of mindere kwaliteit.

Hieronder volgt een opsomming van allerlei mogelijke kosten die kunnen worden veroorzaakt door ziekteverzuim:

 • Niet gewerkte uren
 • Uitzendkrachten
 • Overwerk collega’s, toename werkdruk collega’s
 • Langere levertijden
 • Productieverlies
 • Tijd voor inwerken en begeleiden
 • Managementtijd
 • Imago bij toekomstige werknemers
 • Verlies imago bij klanten
 • Kwaliteitsverlies
 • Toename klachten van klanten
 • Verzekeringspremies
 • Contract en kosten arbodienst
 • Ziek en hersteldmeldingen
 • Hogere WAO premie (Pemba)
 • Werving & selectie
 • Juridische procedures en claims
 • Schadeloosstellingen
 • Risico-aansprakelijkheid
 • Boetes arbeidsinspectie