Nascholing Cuba

Arbocuratieve zorg is preventie

data volgen

Kom naar de voorbereidende en informatiebijeenkomst op 15 februari 2024 in Etten-Leur!

Deze nascholing wordt door Occure georganiseerd in samenwerking met de universiteiten van Leiden en Havana.

Cuba leeft al ruim vijftig jaar met een handelsblokkade door de VS en heeft een bruto binnenlands product dat één tiende bedraagt van dat van Nederland.
We zijn te gast zijn in een land met ruim 11 miljoen inwoners en gemiddeld inkomen van 22 euro per maand. Cubanen wonen in een ontwikkelingsland, maar de gezondheidsparameters zijn bijzonder goed, vooral door de nadruk op preventie.
Wij kunnen veel leren van de wijze waarop men hier omgaat met preventie en deze kennis toepassen in onze eigen werksituatie als arboprofessional.

Aangezien Cuba een land is met regeltjes, waar het wat moeilijker is ad hoc allerlei zaken te regelen (zoals bijvoorbeeld in Zuid-Afrika), is het voor ons van groot belang zo snel mogelijk te weten wie er meegaan. Zodra we exact weten wie er mee gaan, is het afronden van de organisatie een stuk eenvoudiger. Er zijn overigens nog maar een paar plaatsen beschikbaar. 

Klik hier voor een achtergrondartikel van de BBC

Programma:

Vooraf voorbereidende en informatie-bijeenkomst in Leiden. 12 september 2019.
Tijd 16.30.
Spreker: Paul Jonas,MD.MSc. programmaontwikkelaar, coördinator Internationalisering afd. PHEG
Leids Universitair Medisch Centrum.
Kosten: € 65 (deelnemers aan de reis naar Cuba zullen deze kosten mogen aftrekken van de kosten van de nascholing in Cuba).
(geaccrediteerd voor bedrijfsartsen: 3 punten (AbSG)

Dag 1 nascholing.

  1. Lecture(s) about medical-care system in Cuba (Family physician / prevention / risk categories / vaccinations / life expectance / mortality rates/ /polyclincis / hospital / resources) Policlinico 15 y 18, Vedado
  2. Visit different care-levels MEDICAL SURGICAL Hospital 

Dag 2 nascholing.

  1. Lecture(s) from Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores (work, age and health in industry (sugar), mining, healthcare / prevention, occupational healthcare, accidents, work-related diseases, disability)
  2. Visit INSAT-hospital (what diagnoses)

Dag 3 nascholing.

  1. Preventie, de werkgever. Wat betekent de preventie in de zorg in Cuba voor de werknemer? Hoe gaat men om met chronische aandoeningen of beperkingen op het werk? Hoe gaat men hier om met de oudere werknemer? Een toelichting op het systeem vanuit werkgeverspersspectief. Er zullen een tweetal bedrijfsbezoeken worden afgelegd. Op de bedrijven zullen we in gesprek gaan met management en de medische ondersteuning.

    Behalve dat we natuurlijk een kijkje gaan nemen in de tabaksindustrie, bezoeken we ook Biotechnology and Genetics Institute, een verrassend modern farmaceutich bedrijf met zeker ook verrassende produkten.

Dag 4 nascholing.

  1. Vertaling naar Nederlandse situatie. Wat leren we van Cuba en hoe gebruiken we dit in de praktijk? De ochtend wordt verzorgd door de Nederlandse ambassade in Havana. We gaan onder andere in gesprek met de ambassadeur en leren van zijn visie op het door ons in de voorgaande dagen geleerde. In de middag zullen we samen onze ervaringen uitwisselen en onze lessen trekken. We vertalen het geleerde naar de Nederlandse situatie en maken voor ons zelf helder wat we mee kunnen nemen naar de praktijk of naar die situaties waarin we in staat zijn onze invloed uit te oefenen.

(geaccrediteerd voor bedrijfsartsen: 24 punten)

December 2019 terugkombijeenkomst

(geaccrediteerd voor bedrijfsartsen: 4 punten)

In het programma zal er ook ruimte worden gemaakt voor een bijdrage van iemand van ons om uitleg te geven over de Nederlandse situatie.
Tevens is er een nadrukkelijke vraag van Cubaanse kant om te laten weten welke vragen bij ons leven, wat we willen weten en/of wat we willen leren.

Dag 5: start rondtrip door Cuba.

Vanuit Havana gezien worden beide kanten van Cuba bezocht. Eerst gaan naar de prachtige streek rondom Viñales.
Hier blijven we 2 nachten. Vanuit Viñales trekken we via Cienfuegos naar Trinidad. 
In Trinidad blijven we een aantal nachten. Behalve erg sfeervolle stad zelf, bezoeken we van hieruit de bergen (Topes Collantes) en is er tevens de mogelijkheid voor de liefhebbers aan het strand uit te rusten (of bijvoorbeeld te duiken).

Partnerprogramma:

Tijdens de cursus is er ook een partnerprogramma.
Er is een enorme hoeveelheid cultuur in het oude Havana, maar ook het “nieuwere deel” te bezoeken.
Verder is er in Havana een Hemingway route, bezoeken aan tabak en rum en nog heel veel anders.
Maar ook buiten Havana is er van alles te bezoeken: Soroa, Las Terrazas, Varadero, etc.
Voor het programma definitief wordt vastgesteld zal er overleg zijn met de deelnemers.

Kosten:

Cursus: € 1.950

Tijdens de cursus verblijven we in het luxueuze Hotel Parque Central in het centrum van de oude binnenstad van Havana.

Verblijf Havana (5 overnachtingen, transfers, 5 x diner): € 1.750 (op basis één persoon)

Partnerprogramma: € 345 (+ verblijfskosten € 875 bij verblijf op kamer partner).

Rondtrip (6 overnachtingen + lunch, diner, vervoer): € 1.350

Er zijn in de cursus maximaal 15 plaatsen. Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. Wilt u zich inschrijven, laat dat dan weten via info@occure.nl.
U ontvangt dan een inschrijfformulier en na het invullen hiervan bent u in principe ingeschreven.
Vervolgens ontvangt u een factuur en met betaling daarvan is uw inschrijving definitief.

CUBA IS BOOMING: WEES ER SNEL BIJ!!!!