Nascholing Cuba

Arbocuratieve zorg is preventie

Een nascholing op Cuba voor bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en alle professionals die zich bezig houden met duurzaamheid en ondernemerschap; februari 2025.

Inclusief voorbereidende bijeenkomst en afsluitende bijeenkomst is deze cursus voor bedrijfsartsen geaccrediteerd met 31 punten!!

Download hier de brochure!

Voor deze nascholing zijn wij te gast op het prachtige Cuba. Cuba heeft namelijk bijzonder goede gezondheidsparameters, vooral door de aandacht op preventie. Wij kunnen veel leren van de wijze waarop men hier omgaat met preventie en deze kennis toepassen in onze eigen werksituatie als arboprofessional. De nascholing wordt door Occure georganiseerd in samenwerking met de universiteiten van Leiden en Havana.

Kom naar de voorbereidende en informatiebijeenkomst op 20 juni 2024 in Leiden!

Cuba leeft al ruim zestig jaar met een handelsblokkade door de VS en heeft een bruto binnenlands product dat één tiende bedraagt van dat van Nederland. We zijn te gast zijn in een land met ruim 11 miljoen inwoners en gemiddeld inkomen van 46 euro per maand. Hoewel de Cubanen in een ontwikkelingsland wonen, is hun gezondheid dankzij de investering in preventie opvallend goed. Wij kunnen veel leren van de wijze waarop men hier omgaat met preventie en deze kennis toepassen in onze eigen werksituatie als arboprofessional.

Uiteraard maken we tijdens ons bezoek de vertaalslag naar het bedrijfsleven. Tijdens bedrijfsbezoeken krijgen we een zeer goede indruk wat de aandacht voor preventie betekent voor de Cubaanse werknemers van deze bedrijven.

Uiteindelijk kunnen we deze ervaringen weer meenemen in onze eigen praktijk. Door buiten onze eigen vaste patronen te treden kunnen we op geheel andere wijze tegen ons vak aankijken.

Aangezien Cuba een land is met regeltjes, waar het wat moeilijker is ad hoc allerlei zaken te regelen (zoals bijvoorbeeld in Zuid-Afrika), is het voor ons van groot belang zo snel mogelijk te weten wie er meegaan. Zodra we exact weten wie er mee gaan, is het afronden van de organisatie een stuk eenvoudiger.

Klik hier voor een achtergrondartikel van de BBC

Het gehele programma

Vooraf
Voorbereidende en informatiebijeenkomst in Leiden op 20 juni 2024. Tijd 16.30 uur. Spreker: Paul Jonas, MD. MSc, programmaontwikkelaar, coördinator Internationalisering afd. PHEG

Kosten: € 65 (deelnemers aan de reis naar Cuba zullen deze kosten mogen aftrekken van de kosten van de nascholing in Cuba)
Geaccrediteerd voor bedrijfsartsen: 3 punten

Nascholing
Het 4-daagse programma van de nascholing wordt verzorgd in samenwerking met de universiteiten van Leiden en Havana.

Geaccrediteerd voor bedrijfsartsen: 24 punten

Achteraf
Terugkombijeenkomst. Tijd en locatie worden later bekendgemaakt.

Geaccrediteerd voor bedrijfsartsen: 4 punten

Het programma van de nascholing

Dag 1
Lecture(s) about medical-care system in Cuba (at Walking-in clinic and a Family physician office) to be explained about prevention / risk categories / vaccinations / life expectancy / mortality rates.

Dag 2
Visit Secondary care-level, Clinical surgical Hospital, with a lecture in the morning including visits to a ward or department.
Visit to a Cigar factory.

Dag 3
Lecture(s) from Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores (work, age and health in industry (sugar), mining, healthcare / prevention, occupational healthcare, accidents, work-related diseases, disability).
Visit to Genetics institute and V Giron medical school.

Dag 4
Vertaling naar de Nederlandse situatie. Wat leren we van Cuba en hoe gebruiken we dit
in de praktijk? De ochtend wordt verzorgd door de Nederlandse ambassade in Havana. We gaan onder andere in gesprek met de ambassadeur en leren van zijn visie op het door ons in de voorgaande dagen geleerde.

In de middag zullen we samen onze ervaringen uitwisselen en onze lessen trekken.
 We vertalen het geleerde naar de Nederlandse situatie en maken voor onszelf helder wat we mee kunnen nemen naar de praktijk of naar die situaties waarin we in staat zijn onze invloed uit te oefenen.

In het programma zal ook ruimte worden gemaakt voor een bijdrage met uitleg over
de Nederlandse situatie. Er is ook een nadrukkelijke vraag van Cubaanse kant om te laten weten welke vragen bij ons leven, wat we willen weten en/of wat we willen leren.

Aanvullend programma

Aanvullend op de nascholing bieden we een partnerprogramma en een prachtige rondreis op Cuba aan, waarbij we een bezoek brengen aan onder andere de vallei van Viñales, Cienfuegos, Trinidad en Topes de Collantes. In de brochure lees je hier meer over.

Kosten

De kosten van de nascholing zijn inclusief 4x lunch.
Aanvullend boeken is mogelijk voor:

  • Compleet verblijf inclusief overnachtingen, transfers
    en transfers, 5x diner en bezoek aan Tropicana
  • Vlucht
  • Aanvullende rondreis en verblijf, inclusief lunch, diner en vervoer
  • Partnerprogramma en verblijf voor de partner

Een exact kostenoverzicht is nog niet te geven. We zijn nog volop in onderhandeling met diverse partijen in Havana. Zodra bekend zullen deze kosten worden gecommuniceerd.

Er zijn in de cursus maximaal 15 plaatsen. Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. Wilt u zich inschrijven, laat dat dan weten via info@occure.nl.

CUBA IS BOOMING: WEES ER SNEL BIJ!!!!